OIL METER
FLOW METER

ปั๊มน้ำมัน
ACCESSORIES


- จำหน่าย มาตรวัดน้ำมัน แบบอานาลอก (Analog)
- จำหน่าย มาตรวัดน้ำมัน แบบดิจิตอล (Digital)

สำหรับ น้ำมันชนิดต่างๆ อาทิ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันพืช น้ำมันเครื่อง น้ำมันปาล์ม น้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันกรีเซอร์ลีน


- จำหน่าย ปั๊มสูบน้ำมัน
- จำหน่าย มือหมุนน้ำมัน
- จำหน่าย ปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน


- จำหน่าย มาตรวัดอัตราการไหล (Flow Meter)


- จำหน่าย อุปกรณ์ต่างๆ

นำเข้า จำหน่าย ขาย ซื้อ มาตรวัดน้ำมัน มิเตอร์วัดน้ำมัน มิเตอร์น้ำมัน มาตรน้ำมัน Flow Meter เครื่องวัดปริมาณน้ำมัน Oil Flow Meter มาตรวัดอัตราการไหล หลอดแก้ว เครื่องวัดปริมาณการไหล หัวจ่ายน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน เครื่องสูบน้ำมัน มือหมุนน้ำมัน สายน้ำมัน สายดูดน้ำมัน สายส่งน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน พร้อมมิเตอร์หัวจ่าย เครื่องวัดน้ำมัน Oil Meter Oval Gear Oil Meter Glass Tube Flow Meter มาตรวัดน้ำมันเตา มิเตอร์น้ำมันเตา ปั๊มน้ำมันเตา มิเตอร์น้ำมันดีเซล หัวจ่ายน้ำมันดีเซล ปั๊มน้ำมันดีเซล ปั๊มเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน มาตรวัดน้ำมันพืช มิเตอร์น้ำมันพืช มาตรวัดน้ำมันเครื่อง มิเตอร์น้ำมันเครื่อง มิเตอร์น้ำมันดิจิตอล มือหมุนน้ำมันหลอดแก้ว มือหมุนรอบละลิตร ปั๊มน้ำมันเบนซิน มิเตอร์น้ำมันเบนซิน มาตรวัดน้ำมันเบนซิน มาตรวัดน้ำมันกรีเซอร์ลีน ฝาครอบมิเตอร์ ปืนฉีดน้ำมัน ปืนจ่ายน้ำมัน ข้อต่อน้ำมัน อะไหล่ ปั๊มน้ำมัน อะไหล่ มาตรวัดน้ำมัน อะไหล่มิเตอร์น้ำมัน อุปกรณ์ปั๊มน้ำมัน

 

บริษัท ธนโรจน์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
140/17 ถ. เพชรุบรี แขวงถนนเพชรุบรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2612-0381 แฟกซ์ : 0-2612-1531
อีเมล์ : emc@emc-thailand.com
Copyright 2011 © All Right Reserved